«ԼՒԳԼ ԸԼԱՅԸՆՍ» իրավաբանական ընկերությունը Իրավաբան.net անկախ մասնագիտական լրատվական կայքի միջոցով հասարակության իրավական իրազեկության մակարդակի բարձրացման նպատակով հանրամատչելի տարբերակով պատրաստում է իրավական իրազեկության նյութեր ազգային և միջազգային իրավունքի տարբեր ոլորտների վերաբերալ:

Ընկերությունը նաև վարում է Իրավաբան.net կայքի «Իրավական անկյուն» խորագիրը, որտեղ տրվում են մասնագիտական պարզաբանումներ իրավական տարբեր իրավիճակների վերաբերյալ: