• Խորհրդատվություն

  Ընկերությունը խորհրդատվություն է մատուցում իր գործունեության ոլորտների բոլոր հարցերի վերաբերյալ, իրականացնում է...
 • Գործարքներ

  Ընկերությունն իրականացնում է պարզից սկսած մինչև ամենաբարդ գործարքների իրավական ապահովումն այնպես, որ...
 • Իրավական ակտեր

  Ընկերությունը վստահորդներին ծառայություններ է մատուցում իրավական տարբեր ակտերի (օրենքներ, որոշումներ, կանոնակարգեր և...
 • Իրավական կարծիք

  Ընկերությունն անկախ մասնագիտական կարծիք է տրամադրում պատվիրատուի կողմից մատնանշած տարբեր հարցերի իրավական...
 • Դասընթացներ

  Ընկերությունը կազմակերպում է մասնագիտական դասընթացներ քաղաքացիական իրավունքի և քաղաքացիական դատավարության, վարչական իրավունքի...
 • Ուսումնական պրակտիկա

  Ընկերությունը ամառային արձակուրդներին ԲՈՒՀ-երի ուսանողների համար մասնագիտական և բարեխղճության թեմաներով կազմակերպում է...