Ընկերությունը ծառայություններ է մատուցում վիրավորանքի, զրպարտության և գործարար համբավի արատավորման վերաբերյալ գործերով: Մասնավորապես,  մեր իրավաբանները պատիվն ու արժանապատվությունը և գործարար համբավը ընկալելով որպես բարձրագույն արժեքներ` օրենքով սահմանված կարգով ձեռնարկում են անհրաժեշտ միջոցներ պաշտպանելու այդ արժեքները, ինչպես նաև ապահովում պատվին, արժանապատվությանը կամ գործարար համբավին պատճառված վնասի հատուցումը:

Նմանատիպ գործերով Ընկերությունը վերականգնում է ձեր իրավունքները ինչպես դատարան դիմելու, այնպես էլ արտադատական եղանակներով:

Վստահե՛ք մեզ ձեր պատվի, արժանապատվության և գործարար համբավի պաշտապանության ու վերականգնման գործընթացը: