• Խորհրդատվություն

   Ընկերությունը իր գործընկեր Իրավաբան.net-ի հետ իրականացնում է հասարակության իրավական իրազեկության մակարդակի բարձրացման ծրագիր...
  • Ֆ. Ջեսափի մրցույթ

   Ընկերությունը «Ֆիլիպ Ջեսափի անվան միջազգային իրավունքի դատախաղ» մրցույթի ազգային փուլի համակազմակերպիչ կազմակերպություններից մեկն է հանդիսանում...
  • Գիտաժողով

   Ընկերությունը հանդիսանում է Փաստաբանությանը նվիրված Իրավաբան ուսանողների ամենամյա հանրապետական գիտաժողովի կազմակերպիչ կառույցներից մեկը...