• Կորպորատիվ իրավունք

  Ընկերությունն իրավաբանական ծառայություններ է մատուցում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված բոլոր տեսակի իրավաբանական անձանց...
 • Առևտրային իրավունք

  Ընկերությունը, հիմնվելով ՀՀ օրենսդրության և միջազգային համաձայնագրերի և նորմերի վրա, իր վստահորդների...
 • Հարկային իրավունք

  Ընկերությունն իր վստահորդներին խորհրդատվություն է մատուցում հարկային օրենսդրության և տարբեր հարկատեսակների իրավական...
 • Մտավոր սեփականություն

  Ընկերությունը բազմազան ծառայություններ է մատուցում մտավոր սեփականության իրավունքի ոլորտում, որն իր մեջ...
 • Ընտանեկան իրավունք

  Ընկերությունը տարաբնույթ ծառայություններ է մատուցում ընտանեկան իրավունքի ոլորտում: Ընկերությունը ներկայացնում է վստահորդների...
 • Վարչական իրավունք

  Ընկերությունը ծառայություններ է մատուցում վարչական իրավունքի կարգավորման ոլորտում ընդգրկված տարաբնույթ հարցերի վերաբերյալ,...