Պաշտոնը՝ Իրավաբան

Վայրը՝ Երևան, Հայաստան

Աշխատանքի նկարագիրը «ԼԻԳԼ ԸԼԱՅԸՆՍ» ՍՊԸ-ն աշխատանքի է հրավիրում է իրավաբանի, ով կմիանա Ընկերության թիմին և իրավաբանական ծառայություններ կմատուցի Ընկերության վստահորդներին՝ իրավունքի տարբեր ճյուղերի վերաբերյալ։  

Աշխատանքային պարտականությունները

 • Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց տրամադրել իրավաբանական խորհրդատվություն քաղաքացիական, վարչական, ընտանեկան, առևտրային, կորպորատիվ, աշխատանքային և հարկային օրենսդրության վերաբերյալ․
 • Կոնկրետ գործերով ուսումնասիրել և ներկայացնել ՄԻԵԴ նախադեպային որոշումները և ՀՀ դատական պրակտիկան․
 • Ներկայացնել Ընկերության վստահորդների շահերը պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, մասնավոր կազմակերպություններում, այդ թվում՝ մասնակցել բանակցությունների․
 • Նախագծել անհրաժեշտ դատական և այլ իրավական փաստաթղթեր, վերլուծել դրանք, ինչպես նաև՝ անհրաժեշտության դեպքում ապահովել պայմանագրերի կատարման պահանջները․
 • Իրականացնել պաշտոնից բխող այլ հանձնարարություններ։

Պահանջվող որակավորումներ

 • Իրավաբանի բակալավրիատի աստիճան։
 • Դատական և այլ իրավական փաստաթղթեր նախագծելու, դրանց շուրջ բանակցելու և դրանք իրականացնելու վերաբերյալ մասնագիտական փորձառնություն․
 • Քաղաքացիական, վարչական, ընտանեկան, առևտրային, կորպորատիվ, աշխատանքային և հարկային օրենսդրության իմացություն, նշված ոլորտների ՄԻԵԴ նախադեպային որոշումների և դատական պրակտիկայի իմացությունը կդիտվի առավելություն․
 • Համակարգչային հմտությունների գերազանց իմացություն․
 • Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն։ Անգլերեն և ռուսերեն լեզուների իմացությունը կդիտվի առավելություն․
 • Թիմում աշխատելու և կառավարման հմտություններ․
 • Բանակցելու և հաղորդակցվելու հմտություններ։

Հայտերի ընդունման կարգը

Բոլոր հետաքրքրված անձինք մինչև սույն թվականի հոկտեմբերի 10-ը իրենց ինքնակենսագրությունները պետք է ուղարկեն [email protected] էլեկտրոնային հասցեին, նամակի առարկան նշելով՝ «Իրավաբանի հաստիք»։

Ընկերության մասին

«ԼԻԳԼ ԸԼԱՅԸՆՍ» իրավաբանական ընկերությունը հիմնադրվել է 1997թ.-ին: Իր հիմնադրման պահից սկսած ընկերությունը դինամիկ կերպով զարգանում է և ներկայումս բավարարում է հայրենական ու միջազգային հեղինակավոր ընկերությունների ու կազմակերպությունների իրավաբանական պահանջները: Մեր իրավաբաններն աշխատում են ինչպես հայկական, այնպես էլ միջազգային առաջատար ընկերությունների ու կազմակերպությունների հետ:

Կազմակերպության վեբ հասցեն է` https://la.am/hy/